Menu

Praktisk info

Kontakter
Se under bestyrelsen her

Klubhuset
Klubhuset har som udgangspunkt åbent 1 time før alle hjemmekampe.
Det er muligt at låne klubhuset til arrangementer for dit hold. Der skal blot være en 1-2 voksne (fx forældre) til stede. Lån af klubhus aftales med Formanden.

Nøgle til omklædningsrum
Der udleveres en nøgle som giver adgang til trænerfaciliteter. Nøglen udleveres af Formanden. Nøglen skal afleveres når du stopper som træner.

Spillertøj 
Klubben sørger for spillertøj i samarbejde Team Glamsbjerg, hvorigennem alle sponsorater tegnes og aftales.

Klubben står for tøjvask for senior 1, 2 og 3. Alle øvrige hold vasker selv, fx via turnusordning.

Bolde og rekvisitter
Bolde skal tælles op både før og efter træning - skal være samme antal.
Bolde lægges på plads efter endt træning.
Veste hænges op efter træning.
Toppe/kegler sættes på plads efter træning.
Boldposer/net hænges op efter træning.

Mål
Alle mål der anvendes ved træning og kampe placeres efterfølgende så langt udenfor banerne som muligt. Dette af hensyn til græsslåning.

Hjørneflag
Findes i materialerummet ved stenhuset.
Det er trænerens ansvar at sætte dem ind i rummet efter endt kamp.
Rummet skal være låst.

Dommer – hjemmekampe i turneringen
Klubben påsætter dommere i følgende rækker:

U11 (stævner)
U12 (alle rækker)
U13 (alle rækker)
U14 8M
U15 8M
U16 8M
U17 8M
U18 8M
U19 8M

DBUFYN påsætter dommere i følgende rækker:
(OBS Ikke alle dommere påsættes automatisk)

U14 11M
U15 11 M
U16 11M
U17 11M
U18 11M
U19 11M

Flytning af kampe
Se særskilt info her

Holdkort
Ved kampe fra U12 og op udfyldes elektronisk holdkort før kampen i DBU fodboldapp, via Mit DBU eller i KampKlar. Umiddelbart efter kampen indrapporteres resultatet af hjemmeholdet. Hvis ikke det gøres, får klubben en bøde fra DBU. Resultatet kan også indtastes via DBU fodboldapp.

Der skal resultatindberettes for U8 og opefter. Resultater for U8-U11 vises ingen steder, men skal alligevel indsendes, da DBU Fyn bruger dem til at skabe så jævnbyrdige puljer som muligt. 

Træningstider
Fastlægges i samarbejde med hhv. ungdoms- eller seniorformand.

Dommerafregning træningskampe

  • Ved træningskampe på kunstbanen, betaler klubben for leje af banen, mens udeholdet betaler for dommer(e).
  • Ved træningskampe i Dalen, deles dommerudgifter 50/50.
  • Husk at få aftalt ovenstående ved indgåelse af aftale om træningskamp.

Baner
Assens Kommune ejer banerne i Dalen og de bestemmer over og frigiver banerne, når de skønner, at det er ansvarligt i henhold til frost, sne og baneforhold i øvrigt.

Opmåling og kridtning foretages umiddelbart efter frigivelsen af banerne.

Kunstbanen, beliggende på Langbygårdsvej, ejes af Glamsdalens Idrætsefterskole og klubben betaler leje for brug af banen.

Hjemmeside (www.glamsbjergif.dk)
På hjemmesiden finder du nyttig info om hold, træningstider, klubbens historie, sponsorer m.m. i GIF.

Facebook (https://www.facebook.com/GlamsbjergIF/)
Med Facebook vil vi gerne oplyse om stort og småt i GIF. Du er meget velkommen til at bidrage med foto og korte opdateringer om dit hold. Sendes til Helle Lassen.

Øvrige Facebook grupper:

Børneattest
Klubben indhenter børneattest på alle trænere, der er i kontakt med spillere under 15 år, ved ansættelse i klubben. Attest fornyes én gang om året. Træneren modtager en erklæring via e-boks, hvor træneren giver klubben samtykke til at måtte indhente børneattest. 

Forsikring af frivillige:
Foreningen er medlem af DGI og berettiget til at opgøre medlemmer gennem CFR, og derfor omfattet af Idrættens Forsikringer. Idrættens Forsikringer dækker alle, der udfører et frivilligt arbejde for foreningen. Læs mere her

Luk