Menu

Alkohol-, ryge- og rusmiddelpolitik

Formål
Denne politik beskriver klubbens holdninger og retningslinjer i forhold til alkohol, rygning og forbudte euforiserende stoffer. Glamsbjerg IF vil gerne medvirke til, at medlemmerne får en sund og fornuftig holdning til alkohol, rygning og euforiserende stoffer. Endvidere ønsker vi udadtil at fremstå som en klub med klare holdninger og en fornuftig omgang med alkohol.

Målgruppe
Alkohol-, ryge- og rusmiddelpolitik gælder for alle som færdes i Glamsbjerg IF - trænere, ledere, spillere, medlemmer og gæster. 

Politik for alkohol
Glamsbjerg IF ønsker vi ikke at prædike total afholdenhed, men mere at alkohol omgås med omtanke og sund fornuft.

Klubben efterlever naturligvis landets love, når det drejer sig om udskænkning og salg af alkohol. Derfor er der ingen alkohol til personer under 18 år.

Alkohol (og andre drikkevarer) til indtagelse på klubbens matrikel må ikke medbringes, men købes i klubhuset.

Vi forventer at alle ledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver.

Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og ledere for klubbens hold indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende. Vi vil ikke acceptere, at klubbens aktive medlemmer optræder berusede på banen under igangværende kampe og træning. Det betyder også, at vi forventer at forældre ikke kører i påvirket tilstand jf. den danske lovgivning herom, når de kører med klubbens medlemmer til kampe osv.

I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, henstilles der fra klubbens side kraftigt til, at der ikke indtages alkohol før alle holdets kampe er færdige den pågældende dag.

Ved specielle lejligheder er det vigtigt at understrege, at der er gråzoneområder, som går ud over det normale. For eksempel en afslutningsfest for holdet, samt fest for klubbens trænere (under særlig hensyntagen til eventuelle trænere under 18 år). Såfremt de unge indtager alkohol ved disse lejligheder, skal dette ske efter samtykke fra forældrene. Den ansvarlige leder indgår aftalen med forældrene og har ansvaret for arrangementet.

Politik for rygning
Der sælges ikke cigaretter, e-cigaretter eller snus i regi af foreningen.

Der må ikke ryges under træning og kamp ved banerne. I stedet henvises til klubbens område ved terrasserne eller udenfor omklædningsrummene. Vi henstiller til, at der udvises hensyn, når der er børn i nærheden.

Klubhus og omklædningsrum er røgfrie. 

Politik for euforiserende stoffer
Indtagelse, besiddelse og salg af euforiserende stoffer af enhver karakter på Glamsbjerg Idrætsforenings matrikel tolereres ikke. Rusmidlet konfiskeres og afleveres til politiet, her vil anmeldelse finde sted. Er der tale om unge under 18 år, kontaktes forældrene.

Bestyrelsen for Glamsbjerg Idrætsforening

April 2020

Luk