Menu

Bestyrelse GIF

Formand
ingen img
Helle Lassen
Kasserer
ingen img
Lone Jacobsen
Seniorformand
ingen img
Tommy Aistrup
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Tobias Søndergaard Holm
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Preben Skøtt (æresmedlem)
Team Glamsbjerg