Menu

Ekstraordinær generalforsamling

image
01. april 2024 kl. 18:32

Torsdag den 21. marts 2024 afholdt Glamsbjerg Idrætsforening ordinær generalforsamling. Tak til de 11 fremmødte udover bestyrelsen. Claus Markvardsen blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen og Britt Larsen blev valgt som suppleant. Velkommen til.

Da der skal vælges min. 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter indkaldes der derfor til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. april 2024 kl. 19 i klubhuset med følgende dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes §8
  3. valg af 1 suppleant til bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling blev der vedtaget en ændring af vedtægterne, som blandt andet betyder en udvidet indflydelse, ved at forældre eller værger til medlemmer under 16 år nu har stemmeret til generalforsamlingen, med en stemme pr. husstand.

De samlede nye vedtægter kan læses her

Situationen er alvorlig
Glamsbjerg Idrætsforening risikerer at blive opløst hvis det ikke lykkes at finde yderligere 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Klubben er med over 260 medlemmer blandt de største foreninger i Assens Kommune og det må være muligt, at der kan findes et par stykker der vil hjælpe i bestyrelsen.

/Bestyrelsen

Luk