Menu

Generalforsamling 2021

image
02. juni 2021 kl. 16:26
Generalforsamling

Glamsbjerg Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 22. juni 2021 kl. 17.00 i klubhuset.

OBS - tidspunkt ændret fra kl. 18.30 til kl. 17.00!


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af bestyrelse
- Ulige år vælges 3 medlemmer
- Lige år vælges 4 medlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig herefter med følgende:
a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) Øvrige medlemmer; med de af bestyrelsen valgte poster

6. Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udleveres til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab ved generalforsamlingens start.

Adgang
Samtlige medlemmer, der har betalt kontingent forinden generalforsamlingen og er fyldt 18 år har adgang, tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Der er desuden krav om et gyldigt coronapas.

/Bestyrelsen