Menu

Generalforsamling 2020

image
09. februar 2020 kl. 13:15
Generalforsamling 2020

Glamsbjerg Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020 kl. 20.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af bestyrelse
- Ulige år vælges 3 medlemmer
- Lige år vælges 4 medlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig herefter med følgende:
a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) Øvrige medlemmer; med de af bestyrelsen valgte poster

6. Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt