Menu

Generalforsamling 2020 referat

image
05. marts 2020 kl. 20:51

Glamsbjerg Idrætsforening har afholdt generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020 i klubhuset. Dirigent Niels Hansen ledte på myndig vis, de (få) fremmødte igennem dagsordenen. Efter formandens beretning og kassererens gennemgang af regnskabet, var der valg til bestyrelsen.

På valg var
Lone Jacobsen, Helle Lassen og Tobias Holm, der alle ønskede genvalg og blev valgt. Jacob Møller ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen består herefter af 7 medlemmer.

Bestyrelsen har, ved et efterfølgende bestyrelsesmøde, konstitueret sig som følger:

  • Helle Lassen, formand
  • Allan Høvighoff, ungdomsformand og næstformand
  • Lone Jacobsen, kasserer
  • Tommy Aistrup, seniorformand
  • Tobias Holm, menigt medlem
  • Susanne Nielsen, menigt medlem
  • Preben Skøtt, Team Glamsbjergs repræsentant

Læs referat af generalforsamling
Læs formandens beretning