Menu

Corona retningslinjer for indendørs træning

image
29. oktober 2020 kl. 19:40
Gældende pr. 29/10-2020
  • Pr. 29. oktober er der indført krav om mundbind på alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Mundbind skal bæres så længe man går rundt eller står op. Det må tages af, når man sidder ned. Udøvende (spillere, trænere, dommere og officials) skal ikke bære mundbind under aktiviteten, men kun før og efter. Kravet om mundbind gælder heller ikke i omklædningsrum. Børn under 12 år er fritaget fra kravet om mundbind.
  • Der skal fortsat ske tilmelding/framelding til hver træning, da vi klubben skal vide, hvem der spiller sammen med hvem. Det skal bruges til smitteopsporing, hvis der er en spiller eller træner i gruppen, der bliver smittet.
  • Egen drikkedunke skal stadig benyttes.
  • Kun træneren har adgang til bolde og skal alene tage bolde og kegler ud til træning og kamp.
  • Banderne (hvor man typisk har ved med hænderne) samt målrammerne (stolper og overligger) afsprittes eller rengøres efter hver endt stævnegruppe/pulje eller efter hvert træningshold. Der er sprit tilgængelig i hallen.
  • Det er vigtigt, at der ikke kommer nye personer ind i hallen, før alle har forladt den, og der er sprittet af/gjort rent.
  • Træning stoppes i tide, fx 5-10 min. før tid, så rengøringen kan ske inden næste hold ankommer.
  • Ankomst til træning må ikke ske før træningstidens start.
  • Der er ikke adgang til omklædning i hallen.
  • Ved kampe og stævner (gælder også træning) for børn og unge op til og med 21 år er der givet en dispensation, så der må være tilskuere. Tilskuere skal sidde ned på stole, som er faste pladser. (medbringes hvis der ikke er stole i hallen). Hvis tilskuere sidder på bænke, skal der være minimum en meter til sidemanden på begge sider.
  • Spillere, der ikke spiller, er at betragte som tilskuere og skal derfor i alt sin væsentlighed sidde ned.
  • Frem til foreløbigt den 2. januar 2021 aflyses alle sociale aktiviteter i forbindelse med fodbolden.

  /Bestyrelsen GIF, 29/10-20