Menu

Generalforsamling 2018

image
07. februar 2018 kl. 14:39
Tirsdag den 27. februar kl. 20:00 i klubhuset

Glamsbjerg Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 20 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af bestyrelse jvf. vedtægterne
6. Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mvh
Bestyrelsen