Menu

Generalforsamling 2017

image
15. marts 2017 kl. 11:33
Afholdt tirdag den 28. februar 2017

Klubben har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 i klubhuset. Formandens beretningning kan læses herunder. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne, blev vedtaget. De nye vedtægter kan læses her: klubbens vedtægter

Bestyrelsen har ved et bestyrelsesmøde tirsdag den 14. marts 2017 konstitueret sig som følger:

 • Formand Helle Lassen
 • Næstformand og aktivitetesformand Jacob Møller
 • Kasserer Lone Jacobsen
 • Ungdomsformand Susanne Nielsen
 • Seniorformand Flemming Rose
 • Sekretær Steen Larsen

 • Team Glamsbjerg har valgt Preben Skøtt som deres repræsentant i bestyrelsen.


Formandens beretning:

Endnu engang velkommen til alle fremmødte ved årets generalforsamling i Glamsbjerg Idrætsforening. 

Jeg skal hermed redegøre for årets aktiviteter og begivenheder i klubben. 

Jeg tiltrådte i starten af året som ny formand i klubben. En post jeg overtog efter Henrik Bengtson, og som jeg ikke er helt uvant med, eftersom jeg i perioden fra januar 1999 til januar 2007 ligeledes var formand i klubben.

Grundet tre større aktiviteter i marts måned, som jeg senere vil vende tilbage til, blev første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen først afholdt den 29. marts 2016. På mødet konstituerede vi os formelt således: 

 • Formand blev undertegnet
 • Næstformand og aktivitetsformand blev Jacob Møller
 • Ungdomsformand blev Susanne Nielsen
 • Seniorformand blev Flemming Rose
 • Kasserer blev Lone Jacobsen
 • Sekretær blev Steen Larsen
 • Repræsentant for Team Glamsbjerg blev Preben Skøtt

Bestyrelsen har i 2016 afholdt 8 bestyrelsesmøder, 2 ungdomstrænermøder og 2 seniortrænermøder.

Året startede med en stor udfordring med vores gule bygning med 3 omklædningsrum og vaskerum. Bygningen havde gennem længere tid været ramt af en fugtskade, der blandt andet betød, at lofterne var ved at falde ned og det var dermed ikke længere forsvarligt at bruge omklædningsrummene. Forsikringen dækkede ikke og klubbens dårlige økonomi tillod ikke igangsætning af den ellers nødvendige renovering. En renovering, der budgetmæssigt løb op i 300 t.kr. Vi søgte derfor en række fonde, ligesom der blev søgt midler fra Assens Kommunes klubhuspulje. Omkring påske fik vi tilsagn om tilskud på 230 t.kr. fra Assens Kommune og kort tid efter fik vi tilsagn om 100 t.kr. fra Fiona Fonden. Det var en glædens dag i GIF og vi kunne i sommerpausen igangsætte renoveringen. Vi har udelukkende benyttet os af lokale håndværkere, der samtidig er sponsorer i klubben. Renoveringen indvendig har bl.a. omfattet udskiftning af lofter, tjek af eksisterende udsugning, ny udsugning ved tørretumbler, udskiftning af døre, udskiftning af revnede fliser i bruserummene og alle rummene er blevet malet. Endvidere er taget på bygningen blevet renoveret med nyt dæksel og underlag. Vi kan nu tilbyde nogle flotte og indbydende omklædningsfaciliteter til både egne spillere og udebanespillerne.

I starten af april måned donerede vognmand Peter Falck endnu en container til klubben. Den er opstillet tæt ved træningsbanerne og bruges som opbevaring af bolde og rekvisitter til hele ungdomsafdelingen. Tusind tak til Peter Falck for denne donation. Vi har samtidig fået ryddet godt op i den eksisterende container, i vaskerummet og i det tidligere bestyrelseslokale i klubhuset, der de senere år også har huset forskellige rekvisitter. Oprydningen har betydet, at vi nu har pæne og ryddelige rum, der er overskuelige for trænerne at benytte.

Noget der i de seneste år har skæmmet vores område, er vores udskiftningsbokse, der efterhånden har mange år på bagen. Vores mål i 2016 var derfor at skaffe midler til nogle nye, og vi søgte derfor Fonden for Fynske Bank. Vi fik tilsagn om 40 t.kr. og med et lille tillæg fra egne midler, kunne vi i efteråret indkøbe to nye og flotte bokse, som vi glæder os til at indvie ved sæsonstarten i 2017.

Økonomi og aktiviteter

Klubben har de senere år været meget udfordret på økonomien. Indtægterne har ganske enkelt ikke modsvaret udgifterne. Et forhold, der selvsagt ikke er holdbart for vores klub. Derfor har vi i 2016 ”sat tæring efter nærring” og ikke brugt penge før vi har haft dem. Vi har samtidig haft stor fokus på at øge indtægterne via aktiviteter. Det er heldigvis lykkedes os og vi kan i år præsentere et flot overskud, hvilket vi skal høre mere om, lige om lidt.

Aktiviteter

Som jeg nævnte indledningsvist, har vi haft en rigtig travl marts måned, men hele 3 store arrangementer. Herudover har vi deltaget i og afviklet en del andre arrangementer, som jeg nu vil redegøre for.

Den 12. marts genoplivede vi en gammel tradition, nemlig vores Forårsfester i hallen. I år i samarbejde med Glamsbjerg Fritidscenter og med temaet 80’er fest. Det nye initiativ blev taget rigtig godt imod. I alt havde vi 450 deltagere, og rigtig mange af dem havde taget udfordringen op og var udklædt efter temaet.

Weekenden efter, den 18.-20. marts, var vi værter ved et Øens Hold Cup stævne for U10 drenge. I stævnet deltog 16 hold fra nær og fjern, hvilket vil sige omkring 200 spillere og ledere. Vi havde lejet os ind hos Glamsdalens Idrætsefterskole, hvor deltagerne både sov, spiste og opholdte sig. Kampene blev afviklet på vores baner her i dalen og på kunstbanen ved skolen. Dette arrangement var også en rigtig positiv oplevelse. Fredag aften havde vi arrangeret x-factor på storskærm i kælderen og lørdagen bød på finalen i ”Danmark har talent”. Faciliteterne på skolen er meget velegnede til dette formål, da alt foregår indenfor en lille radius og ikke ret langt til vores baner i dalen. Vi købte os til bespisningen på skolen. Det vil sige, at det var skolen der indkøbte og tilberedte alt maden, men vi kun skulle stille med nogle få hjælpere. Vi stod selv for kiosksalget og rengøringen. Dermed var opgaven med at finde frivillige en opgave, som vi relativt nemt kunne løse.

Det 3. arrangement i marts måned fandt sted påskelørdag den 26. marts, hvor vi havde fået tilbudt en opvisningskamp mod OBs superligamandskab i anledning af vores 100 års jubilæum i 2014. Omkring 600 betalende publikummer mødte op i dalen på en dejlig solskinsdag, og de fik sig en god fodboldoplevelse. Vores drenge leverede en stærk 1. halvleg og var foran 1-0 ved pausen. Da 2. halvleg blev fløjtet op, havde OB skiftet hele 11 spillere og var dermed i helt andet gear end det GIF forståeligt nok ikke kunne være med i. Kampen endte 1-5 og målet om ikke at blive ”kørt helt over” var nået. Flot indsats af vores hold. Inden kampen havde Team Glamsbjerg inviteret sponsorerne til tapas og indlæg ved Obs træner Kent Nielsen i klubhuset. Alle pladser i klubhuset var udnyttet og sponsorerne havde nogle hyggelige timer inden kampen.

Som afslutning på forårssæsonen afholdt i slutningen af juni måned vores populære ungdomsafslutning. Endnu engang med et rigtigt stort fremmøde af børn og voksne, hvor der blev uddelt medaljer, hædret spillere fra de større årgange og hvor vi overrakte en lille erkendtlighed til vores ungdomstrænere som tak for indsatsen i klubben. En stor tak til de frivillige som hjalp med at få arrangementet til at forløbe som det gjorde.

Ungdomsafslutningen blev fulgt op af en afslutningsfest for vores seniorafdeling. Festen blev holdt i vores telt, der var opstillet på terrasse 2. Også seniortrænerne fik overrakt en erkendtlighed for indsatsen i året og ”Årets GIF’er” blev kåret. Titlen gik til Jacob Møller for hans mange initiativer og store arbejde for klubben.

I uge 26 afholdt vi endnu engang vores helt egen fodboldskole i GIF. Fodboldskolen er blevet en tradition og et rigtig godt tilbud til alle vores børn og unge i og omkring Glamsbjerg. Vejret var fint og alle var klar til ugens leg og spil med bolden. Det var igen i år en stor succes for både børn og foreningen. Tak til de frivillige trænere som hjalp til, og specielt en stor tak til Jacob Møller som ydede en stor indsats både op til, og under afviklingen af Fodboldskolen.

I starten af sommerpausen deltog Ungdomsholdene igen i Kerteminde Cup, det var som sædvanlig en rigtig god tur, for både børn, trænere og forældre. Alle havde en rigtig god weekend, både sportsligt og socialt.

Året sluttede med afvikling af et nyt stort indendørsstævne, nemlig Glamsbjerg Cup, der blev afholdt i samarbejde med Glamsbjerg Fritidscenter i november måned. Et stævne der tiltrak mange af de bedste indendørsspillere og med en hovedpræmie på hele 10.000 kr.

Herudover har vi også opstillet telte i forbindelse med Luftballonens årlige sommerlejr for astma og allergiramte børn og unge, der fandt sted ved Glamsbjerg Friskole. Vi har ligeledes deltaget i to aktiviteter ved ABC i Glamsbjerg.

Dommere

En stor udfordring i 2016 har været vores bestand af frivillige dommere til de kampe, hvor vi selv skal påsætte dommere. Dvs. alle ungdomskampe + dame senior. For nogle år siden uddannede vi omkring 18 nye dommere, men mange af disse er faldet fra pga skole og fritidsjob. Det har heldigvis ikke været nødvendigt at aflyse kampe, men enkelte gange har det været tæt på. Vi vil i 2017 øge fokus på området.

Sportsligt

Vores medlemstal er nogenlunde konstant med omkring 225 medlemmer.

Det har i 2016 været muligt for alle hold at træne på banerne i dalen. Det har stor betydning for det sociale miljø i klubben at man færdes i de samme omgivelser nær baner og klubhus.

I vinterhalvåret har vi fortsat stor glæde af kunstbanen ved Idrætsefterskolen. En facilitet som vi er glade for at kunne tilbyde vores spillere i klubben og som også er en billigere løsning, fremfor at leje udenfor byen. 

Vi har i året haft tilmeldt hold i næsten samtlige rækker i ungdomsårgangene for drenge - fra U6 til U14 samt et U17 hold. Pigeafdelingen har været tilmeldt i U11, U14 og U16.

De sportslige resultater er gode, vi har mange dygtige spillere, både drenge og piger på ungdomssiden. Glamsbjerg Idrætsforening er en breddeklub, hvor der både er plads til dem som kan og dem som gerne vil lære at spille fodbold i GIF.

På seniorsiden har vi haft 1 damehold, 3 herrehold, 1 veteran og 1 supermaster hold. Endvidere har vi et hyggehold, der spiller hver torsdag formiddag fra 10 -12. Holdet består af en flok modne fodboldspillere, hvor legen med bolden stadig er i fokus, men hvor det nok er hyggen bagefter som trækker mest.

Årets højdepunkt rent sportsligt på seniorplan, var søndag den 5. juni. Her kunne vores flagskib, herre senior 1, med en komfortabel sejr på 5-2 over Nr. Aaby, fejre oprykning til Albaniserien, Fyns bedste række. En flot præstation.

Team Glamsbjerg

Glamsbjerg Idrætsforening kan som så mange andre klubber ikke leve uden sponsorer. Team Glamsbjerg, der er en selvstændig forening og GIF’s erhvervspanel, har udelukkende til formål at skaffe midler til GIFs sportslige aktiviteter. De har i år været ude ved omkring 90 potentielle virksomheder og institutioner, primært i Glamsbjerg området, hvilket har resulteret i 51 sponsorer i 2016. Det er en meget flot, lokal opbakning. Sponsorindtægterne er blandt andet brugt på nyt tøj til herre senior hold 1, herre senior hold 2, U13 drenge og U17 drenge. Endvidere har alle trænere fået et nyt og lækkert sæt trænertøj. Team Glamsbjerg har i 2016 afholdt to sponsorarrangementer, et i forbindelse med OB kampen og et i forbindelse med sidste hjemmekamp i efteråret. Endvidere har Team Glamsbjerg betalt tøj til trænerne samt bolde og T-shirts til alle deltagerne i fodboldskolen. Året har budt på 9 nye bandesponsorer og dermed er vores bande-pladser mod træningsbanerne næsten fyldt op. Oprykningen til Albaniserien har betydet et øget udgift til markedsføring via programmer og plakater – en omkostning som Team Glamsbjerg også dækker på lige fod med nye bolde, isposer og lignende. Tak til Team Glamsbjerg for jeres arbejde for klubben.

Vores klub

Vi har mange tilskuere til vores kampe på stadion, både ungdom og senior. Og mange følger også vores 1. hold på udebane. Det er dejligt med så stor en opbakning.

Jeg synes, at vi har nogle fantastiske rammer som gør vores klub til et godt samlingspunkt i lokalområdet. Vi har et dejligt klubhus. En kunstbane. Ny renoverede omklædningsrum. Og vi har et flot baneanlæg med velholdte arealer omkring. Vi vil i 2017 fortsat have fokus på at være et godt værested for både børne- og seniorspillere.

Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til vores ungdomstrænerne, seniortrænerne, trænerne ved fodboldskolen, hjælperne ved vores mange aktiviteter, holdledere, dommere, tilskuere og forældre for en god sæson og jeres opbakning omkring klubben. Også tak til Team Glamsbjerg for det store stykke arbejde, der gøres til gavn for GIF. 

En særlig tak til vores klubhusbestyrere Frank og Marianne for pasning af klubhus, tøjvask og rengøring. Tak for jeres initiativer omkring fællesspisninger og for jeres måde at modtage både spillere og gæster i klubhuset. Alle føler sig velkomne i jeres selskab. Tak til jer for det.

Og til sidst en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for jeres store frivillige indsats gennem året. 

Jeg vil hermed stille min beretning til godkendelse.

/Helle Lassen, formand